O MNĚ

MŮJ ŽIVOT, MUZIKOTERAPIE A HUDBA

Narodil jsem se v Plzni a po absolvování gymnázia jsem vystudoval učitelství hudební výchovy a psychologie. V době studií na střední škole mě překvapila síla účinků společně tvořené hudby, která mě nakonec přivedla až k muzikoterapii.

Muzikoterapii se věnuji od roku 2013 a od té doby se snažím neustále vzdělávat a hledat nové obzory, jak pracovat prostřednictvím hudby s druhými lidmi.

V uplynulých letech jsem měl možnost se v rámci studia na Univerzitě Palackého vzdělávat v oboru muzikoterapie a učil jsem se porozumět různým muzikoterapeutickým přístupům. Ze získaných dovedností si vytvářím přístup, který mým klientům bude vyhovovat nejvíce. Své profesní a etické zázemí mám v muzikoterapeutické asociaci České republiky (CZMTA).

V muzikoterapii často využívám bubny, kytaru, piano a svůj primární hudební nástroj, saxofon.

Kromě muzikoterapie hraji s kapelou Balkan party band, zpívám s kytarou a organizuji bubenické srazy. Hraní na buben je pro mě odpočinková relaxace i cesta, jak se efektivně rozvíjet v rytmickém cítění.

***

VZDĚLÁNÍ

2019 – 2022 Muzikoterapie, Ústav speciálněpedagogických studií, Univerzita Palackého v Olomouci, titul Mgr., diplomová práce: Vliv hudební senzomotorické integrační terapie na řeč dítěte s autismem.

2004 – 2010 Psychologie a hudební výchova, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, titul Mgr., diplomová práce: Využití rytmických nástrojů v hudebně terapeutické praxi.

***

ODBORNÉ KURZY

2017 Ochutnávkový workshop Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA  (18 hodin, garantováno CZMTA)

2014 – 2015 MUZIKOTERAPIE – TEORIE A DOVEDNOSTI MUZIKOTERAPIE (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 200 hodin, garantovaný CZMTA)

2015 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra (Marina Stejskalová, 8 hodin, akreditace MPSV)

2015 Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin, garantovaný CZMTA)

2014 Kurz muzikoterapie (PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., 30 hodin, garantovaný CZMTA)

2013 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na oblast duševního zdraví (TVS Fokus, 208 hodin, akreditace MPSV)

2013 Psychiatrické minimum (TVS Fokus, 20 hodin, akreditováno MPSV)

2013 Individuální plánování v praxi (TVS Fokus, 23 hodin, akreditováno MPSV)

2012 Základy systemické muzikoterapie (Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, 16 hodin)

2011 Muzikoterapie jako cesta k člověku (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin)

2010 Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování (Mgr. Hana Bronišová, 16 hodin, akreditováno MŠMT)

2009 Tvůrčí týden se zaměřením na hudební a environmentální výchovu – hudba a prostor (30 hodin, akreditovaný program České Orffovy společnosti)

2009 Muzikoterapie a životní cesta (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 20 hodin)

2008 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK S METODIKOU (ZČU v Plzni)