O MNĚ

MŮJ ŽIVOT, MUZIKOTERAPIE A HUDBA

Narodil jsem se v Plzni a po absolvování gymnázia jsem vystudoval učitelství hudební výchovy a psychologie. V době studií na střední škole mě překvapila síla účinků společně tvořené hudby, která mě nakonec přivedla až k muzikoterapii.

Muzikoterapii se věnuji od roku 2013 a od té doby se snažím neustále vzdělávat a hledat nové obzory, jak pracovat prostřednictvím hudby s druhými lidmi.

Na vlastní kůži mám nově možnost v rámci studia na Univerzitě Palackého zažívat a učit se porozumět různorodým muzikoterapeutickým přístupům, ze kterých si do své praxe beru to, co je mne vlastní. Velkou podporou jsou mi kolegové z muzikoterapeutické asociace CZMTA v Plzni i napříč celou Českou republikou.

V muzikoterapii nejraději používám buben, piano a ukulele. Hraji také na saxofon, o jehož použití v muzikoterapii si na webu můžete přečíst i můj článek.

Kromě muzikoterapie dělám s kapelou Balkan party band tzv. busking, což znamená hrát přímo v ulicích různých měst. Mimo hraní na saxofon mě životem provází hra na kytaru a na africký buben djembe jako odpočinková relaxace i jako náplň mé práce.

***

VZDĚLÁNÍ

2019 – dosud Muzikoterapie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, navazující magisterské studium

2004 – 2010 Psychologie a hudební výchova, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, titul: Mgr., diplomová práce: Využití rytmických nástrojů v hudebně terapeutické praxi.

***

ODBORNÉ KURZY

2017 Ochutnávkový workshop Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA  (18 hodin, garantováno CZMTA)

2014 – 2015 MUZIKOTERAPIE – TEORIE A DOVEDNOSTI MUZIKOTERAPIE (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 200 hodin, garantovaný CZMTA)

2015 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra (Marina Stejskalová, 8 hodin, akreditace MPSV)

2015 Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin, garantovaný CZMTA)

2014 Kurz muzikoterapie (PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., 30 hodin, garantovaný CZMTA)

2013 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na oblast duševního zdraví (TVS Fokus, 208 hodin, akreditace MPSV)

2013 Psychiatrické minimum (TVS Fokus, 20 hodin, akreditováno MPSV)

2013 Individuální plánování v praxi (TVS Fokus, 23 hodin, akreditováno MPSV)

2012 Základy systemické muzikoterapie (Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, 16 hodin)

2011 Muzikoterapie jako cesta k člověku (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin)

2010 Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování (Mgr. Hana Bronišová, 16 hodin, akreditováno MŠMT)

2009 Tvůrčí týden se zaměřením na hudební a environmentální výchovu – hudba a prostor (30 hodin, akreditovaný program České Orffovy společnosti)

2009 Muzikoterapie a životní cesta (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 20 hodin)

2008 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK S METODIKOU (ZČU v Plzni)