O mně

 

MUZIKOTERAPEUTICKÁ CESTA

 

Už jako student na vysoké škole jsem se začal zajímat o muzikoterapii hlouběji. Navštěvoval jsem různé muzikoterapeutické kurzy a v závěrečném ročníku studia hudební výchovy a psychologie na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem vypracoval diplomovou práci týkající se využití rytmických nástrojů v muzikoterapii.

 

Po absolvování studia jsem působil jako učitel hudební výchovy, do které jsem s úspěchem zařazoval etnickou hudbu. Muzikoterapeutické zkušenosti jsem získal zejména jako sociální pracovník v organizaci Ledovec, kde jsem od roku 2013 v rámci poskytování služeb sociální rehabilitace spolupracoval s Janou Fojtíčkovou na muzikoterapii pro lidi s duševním onemocněním.

 

V tomto období jsem začal pracovat s dětmi v Dětském centru Plzeň (kojenecký ústav a dětský domov) a jako muzikoterapeut zde působím dodnes. V roce 2015 jsem při tom vedl muzikoterapeutickou skupinu a individuální muzikoterapie s dětmi školního věku z pěstounských a sociálně slabých rodin. Minulý rok jsem též absolvoval 200hodinový kurz muzikoterapie u Matěje Lipského, garantovaný Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA). Jsem členem této asociace, a proto v sekci „databáze členů“ na jejím webu můžete vedle jiných muzikoterapeutických profilů najít i ten můj.

 

Zkušenost z těchto činností a zájem okolí o muzikoterapii daly vzniknout myšlence být muzikoterapeutem „na plný úvazek“, kterou jsem se rozhodl zrealizovat.

 

 

HUDEBNÍ CESTAlipová frajara (3)

 

Ve školních letech jsem absolvoval cyklus hry na housle a v roce 1998 začínám hrát díky šťastné náhodě na altový saxofon. Od té doby jsem se setkal s mnoha skvělými hudebníky a měl možnost hrát v hudebních kapelách různých žánrů: Pelc band junior, Sbil psa, Rozměr, Tleskač, Frajara Putika, Los Gádžos, Nahrubo SaxQuartet, Pilsner little Big band a další. Začínám se též intenzivněji zabývat hrou na africký buben djembe a další perkuse.

 

V současnosti se nejvíce věnuji interpretaci balkánské hudby na saxofon. Do budoucna bych se chtěl zaměřit na využití saxofonu v muzikoterapii a ověřit jeho vhodnost pro tento proces. Pravidelně spolupořádám bubenické jam sessiony v plzeňské čajovně Seraf a venkovní buskerské akce v Plzni zvané „Brankohraní“.

 

Kromě muzikoterapie tedy intenzivně trénuji hru na saxofon, na buben i na kytaru. Muzikoterapeutická a hudební cesta se navzájem kladně ovlivňují a jedno rozvíjí druhé.

 

 

Vzdělání:

 

2004 – 2010 Psychologie a hudební výchova, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, titul: Mgr. diplomová práce: využití rytmických nástrojů v hudebně terapeutické praxi

 

 

Odborné kurzy a další vzdělávání:

 

2017 Ochutnávkový workshop Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA  (18 hodin, garantováno CZMTA)

 

2014 – 2015 MUZIKOTERAPIE – TEORIE A DOVEDNOSTI MUZIKOTERAPIE (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 200 hodin, garantovaný CZMTA)

 

2015 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra (Marina Stejskalová, 8 hodin, akreditace MPSV)

 

2015 Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin, garantovaný CZMTA)

 

2014 Kurz muzikoterapie (PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., 30 hodin, garantovaný CZMTA)

 

2013 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na oblast duševního zdraví (TVS Fokus, 208 hodin, akreditace MPSV)

 

2013 Psychiatrické minimum (TVS Fokus, 20 hodin, akreditováno MPSV)

 

2013 Individuální plánování v praxi (TVS Fokus, 23 hodin, akreditováno MPSV)

 

2012 Základy systemické muzikoterapie (Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, 16 hodin)

 

2011 Muzikoterapie jako cesta k člověku (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin

 

2010 Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování (Mgr. Hana Bronišová, 16 hodin, akreditováno MŠMT)

 

2009 Tvůrčí týden se zaměřením na hudební a environmentální výchovu – hudba a prostor (30 hodin, akreditovaný program České Orffovy společnosti)

 

2009 Muzikoterapie a životní cesta (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 20 hodin)

 

2008 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK S METODIKOU (ZČU v Plzni)

 

 

Pracovní zkušenosti:

 

2013 – dosud muzikoterapeut, zaměstnavatel: Dětské centrum Plzeň – kojenecký ústav a dětský domov pro předškolní děti

 

2016 – dosud muzikoterapeut, OSVČ – soukromá praxe v rekondičním centru Na dvorku

 

2017 – dosud lektor bubnování, zaměstnavatel: Eurosoftware, s.r.o.

 

2015 muzikoterapeut, zaměstnavatel: Domus – centrum pro rodinu

 

2013 – 2014 pracovník v sociálních službách, zaměstnavatel: Ledovec, o. s. – sociálně terapeutická podpora pro lidi s duševním onemocněním

 

2011 – 2012 učitel hudební a občanské výchovy pro 2. stupeň, Základní škola Holýšov