O mně

JAK TO ZAČALO

O muzikoterapii jsem se začal zajímat při studiu pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Po studiích jsem nějakou dobu učil hudební výchovu na základní škole a poté jsem pracoval jako sociální pracovník v organizaci Ledovec, kde jsem byl od roku 2013 účasten muzikoterapií pro lidi s duševním onemocněním.

Zhruba od této doby také dělám muzikoterapii s dětmi v Dětském centru Plzeň a od roku 2016 nabízím muzikoterapii v Rekondičním centru Na dvorku spadajícího do soukromého sektoru.

Pracuji pod pravidelnou supervizí a jsem garantovaným členem Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA.

V současnosti studuji první ročník navazujícího magisterského studia muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

A HUDBA?

Ve školních letech jsem na ZUŠ absolvoval cyklus hry na housle a v roce 1998 začínám hrát na saxofon. Prošel jsem různými kapelami a hudebními projekty. Životem mě také provází hra na buben djembe, ať  už v rámci mého zaměstnání nebo odpočinkově jako spontánní bubnování s kamarády. Můžete mě neočekávaně vidět v nějaké plzeňské ulici hrát s balkánskou dechovkou Balkan party band, věnujeme se buskingu.

MÉ VZDĚLÁNÍ

2019 – dosud Muzikoterapie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, navazující magisterské studium

2004 – 2010 Psychologie a hudební výchova, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, titul: Mgr. diplomová práce: využití rytmických nástrojů v hudebně terapeutické praxi

ODBORNÉ KURZY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2017 Ochutnávkový workshop Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA  (18 hodin, garantováno CZMTA)

2014 – 2015 MUZIKOTERAPIE – TEORIE A DOVEDNOSTI MUZIKOTERAPIE (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 200 hodin, garantovaný CZMTA)

2015 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra (Marina Stejskalová, 8 hodin, akreditace MPSV)

2015 Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin, garantovaný CZMTA)

2014 Kurz muzikoterapie (PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., 30 hodin, garantovaný CZMTA)

2013 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na oblast duševního zdraví (TVS Fokus, 208 hodin, akreditace MPSV)

2013 Psychiatrické minimum (TVS Fokus, 20 hodin, akreditováno MPSV)

2013 Individuální plánování v praxi (TVS Fokus, 23 hodin, akreditováno MPSV)

2012 Základy systemické muzikoterapie (Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, 16 hodin)

2011 Muzikoterapie jako cesta k člověku (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 19 hodin)

2010 Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování (Mgr. Hana Bronišová, 16 hodin, akreditováno MŠMT)

2009 Tvůrčí týden se zaměřením na hudební a environmentální výchovu – hudba a prostor (30 hodin, akreditovaný program České Orffovy společnosti)

2009 Muzikoterapie a životní cesta (PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., 20 hodin)

2008 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK S METODIKOU (ZČU v Plzni)