Úvodem

 

Vítejte na webu muzikoterapeuta a hudebníka Radka Harvánka. Dozvíte se tu o nabídce muzikoterapie, hudební výuky a hudebních vystoupení.

 

 

 

p6126793-orez

V individuální/skupinové muzikoterapii podporuji děti a dospělé zejména v těchto oblastech:

 

·         uvolnění – snížení napětí, práce s agresí, vedení ke zklidnění a relaxaci,

·         aktivizace– podnícení zájmu o okolí, prožívání kladných emocí, vzbuzení energie,

·         sebevyjádření – vyjádření pocitů hudební cestou, podpora sebevědomí, přijetí sebe sama,

·         sociální učení – rozvoj komunikace, nastavování hranic, posílení sociálních dovedností, sociálních vazeb,

·         řeč a dech – rozdýchání, podpora správné výslovnosti a slovního vyjadřování, rozšíření slovní zásoby,

·         paměť – kódování pravých významů slov, vybavování si názvů věcí, cvičení paměti,

·         hudebnost – rozvoj rytmického cítění a sluchového vnímání,

·         soustředěnost – prodloužení schopnosti koncentrovat se na jednu činnost,

·         motorika – rozpohybování, pohyb končetin do rytmu, tanec, koordinace oko/ruka.