MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je v ČR mladý a utvářející se obor, který používá hudbu a hudební aktivity jako podpůrný prostředek k rozvoji a zlepšení kvality života zejména lidí se zdravotním postižením.

***

MUZIKOTERAPEUT

Mé krédo muzikoterapeuta je:

* Být odbornou a lidskou podporou pro každého, kdo přichází. * Hledat s odvahou různé kreativní cesty k naplnění potřeb příchozích. * Nevzdávat se před zdánlivou ani opravdovou překážkou. * Nabízet respekt, úctu a ocenění.

***

METODY

V průběhu sezení muzikoterapeut zařazuje hudební improvizaci jako hru bez předem dané formy nebo naopak volí hudební interpretaci, kdy se společně zpívají písně. Na závěr přichází poslech hudby a s ním spojená relaxace. Lze vytvářet i hudbu vlastní v rámci komponování. Tyto různé metody, jak jim říkají muzikoterapeuti, mají své místo a význam pro naplňování specifických potřeb lidí přicházejících do muzikoterapie. Důležité v muzikoterapii je ale také verbální sdílení toho, co prožíváme.

***

MUZIKOTERAPEUTICKÁ ASOCIACE CZMTA

Při poskytování muzikoterapie dodržuji etický kodex asociace CZMTA, která je v kontaktu s evropskou a celosvětovou muzikoterapeutickou asociací a jejíž jsem garantovaný člen.