Foto

 

Muzikoterapie v Dětském centru Plzeň

 

 

Muzikoterapie s dětmi s autismem v občanském sdružení Procit

(v rámci nácviku sociálních dovedností)

 

 

Muzikoterapie se seniory

 

 

 

Muzikoterapie na rekondičním pobytu v Chouzovech

 

 

Muziko-kruh na zahradnické akci

 

 

Bubnování u Serafa