Foto

Muzikoterapie v Dětském centru Plzeň

Muzikoterapie v občanském sdružení Procit

Muzikoterapie se seniory

Muzikoterapie na rekondičním pobytu v Chouzovech