Dětské centrum Plzeň

 

V kojeneckém ústavu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň probíhá skupinová a individuální muzikoterapie s dětmi obvykle ve věku okolo jednoho roku.

 

Skupinová muzikoterapie

 

Při skupinové muzikoterapii se dějí zejména dva typy aktivit: program s lidovými písněmi a společná hra na hudební nástroje.

 

V lidových písních jsou zahrnuty edukativní a interaktivní hry. Pro konkrétní představu se jedná například o písničku „Já jsem muzikant“, kde v každé sloce zahrají dětské sestřičky společně s dětmi na konkrétní hudební nástroj. Ve struktuře písničky, která je pro dítě čitelná a bezpečná, se mohou děti efektivně psychomotoricky, sociálně i hudebně rozvíjet.

 

Smyslem živě hrané hudby dospělými je nejen zprostředkovat dětem uklidňující hudbu, ale také je tím specifickým způsobem opečovat a emocionálně nasytit. Díky tomu všemu se děti mají možnost zklidnit a lépe usnout.

 

Individuální muzikoterapie

 

V individuální muzikoterapii je používáno různých muzikoterapeutických technik individuálně pro každé dítě. Zájem o hru na hudební nástroje je využit kromě jiného i k rozvoji motoriky. Pro rozvoj sociální interakce a soustředěnosti může sloužit společné muzicírování a hudební dialogy. Často jsou hudební projevy dětí podpořeny a rozvíjeny zpěvem, což může dítě podněcovat k tomu, aby udělalo další krůčky ve svém vývoji.

 

Stejně tak může zafungovat i osobní písnička složená přímo pro konkrétní dítě. Melodie vystihuje dle terapeutova subjektivního pocitu osobnost dítěte, v textu písničky lze popsat například kladné projevy osobnosti dítěte nebo to, čeho by dítě mohlo reálně v blízké době dosáhnout. Navíc může písnička posloužit k emocionálnímu dosycení dítěte a být i potvrzením jeho důležitosti na světě.

 

V muzikoterapii s dětmi s narušenou komunikační schopností nebo větší mírou postižení lze začít zpíváním písní či hrou na hudební nástroje a později je zkusit vtáhnout do interakce za účasti těchto nástrojů. Protože hudba nese komunikační potenciál, může po určité době dojít k přenosu z komunikace hudební na komunikaci v jiné rovině.

 

Dětský domov Dětského centra

 

V dětském domově Dětského centra je pracováno se skupinkami dětí předškolního věku. Tady jsou aktivity více pohybovější a edukativní ve smyslu rozvoje řeči a myšlení. Pohybovými hrami, například na vlaky nebo na zvířata, se děti odreagují a uvolní. Pak přichází společné hraní na hudební nástroje anebo písně s edukativním záměrem, kterým se věnujeme, dokud soustředění dětí dovolí. Smyslem těchto aktivit bývá hlavně prodlužování pozornosti a již zmíněný rozvoj dalších kognitivních funkcí.

 

Mezi hudebními nástroji jsou oblíbené především píšťaly, bubny a různé xylofony či zvonkohry. Edukativní písně se týkají poznávání zvířat, barev a částí těla. Jako motivace slouží právě hudba – ve formě zábavných písniček s texty o daných tématech, které vybízejí děti k interakci a na základě kterých lze s dětmi systematicky pracovat.

 

Důležitou roli u těchto dětí okolo 3 let věku hraje také nastavení hranic, tedy určení toho, co ještě mohou a co už nesmí. V prostředí Dětského centra je pro děti pravidelná činnost s mužským vzorem spíše ojedinělá a tak je pro ně muzikoterapie s muzikoterapeutem novou zkušeností a příležitostí k sociálnímu učení, které může žádoucím způsobem do budoucna ovlivnit jejich osobnosti.