Nabídka muzikoterapie

Nabízím muzikoterapii pro děti i dospělé. V individuální muzikoterapii je s terapeutem pouze jeden klient, ve skupinové muzikoterapii terapeut pracuje se skupinou lidí.

S dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra nejčastěji pracujeme na těchto cílových oblastech:

 • podpora komunikace a kontaktu, zvýšení motivace k interakci s okolím,
 • učení sociálních dovedností,
 • podpora emoční stability,
 • učení motorických dovedností,
 • rozvoj řeči a podpora sebevyjádření,
 • rozvoj kognitivních procesů,
 • hledání a uvědomování si sebe sama.

S dětmi v Dětském centru Plzeň se věnujeme zejména těmto terapeutickým cílům:

 • aktivizace – podnícení zájmu o okolí,
 • uvolnění – snížení tělesného i psychického napětí,
 • podpora řeči – rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby, podpora řečového vyjádření,
 • rozvoj sociálních dovedností a nastavení mantinelů chování,
 • podpora motorické koordinace končetin,
 • rytmické cítění a kladný vztah k hudbě,
 • posílení dětí ke zvládání životních situací.

Protože hudba má velký komunikační potenciál, může být muzikoterapie přínosná také u lidí s narušenou komunikační schopností a pro lidi s těžkým postižením, u nichž máme jinak minimální komunikační odezvy.