Programy pro děti

 

Nabízím hudebně-zážitkové (muzikofiletické) programy pro děti v mateřských školkách a pro děti v základních školách (1, 2, 3. ročník). Každý z programových setů se dotýká určitého tématu. Hudební aktivity v programech zaměřuji na:

 

·         uvolnění energie prostřednictvím hry na rytmické nástroje,

·         možnost vyjádření hudbou a pohybem,

·         relaxaci za doprovodu živé hudby.

 

Hudebně-zážitkové programy u dětí podporují nabití nových vědomostí a rozvoj řečových a rytmicko-pohybových dovedností. Nabídka platí také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ZVÍŘATA VE SVÝCH ŽIVLECH

 

Hudebně-zážitkový program na téma ZVÍŘATA VE SVÝCH ŽIVLECH se skládá z osmi jednotek, případně i méně/více dle časové dotace. Běžná doba jednoho setkání je 45 minut. Pokaždé se věnuji jednomu zvířeti, respektive hudebním aktivitám týkajících se daného zvířete v živlu: země, vzduch, voda, oheň. Pro každou oblast jsou vybrána dvě zvířata (např. u tématu voda je to ryba a žába).

 

NA VLNĚ HUDBY

 

Hudebně-zážitkový program NA VLNĚ HUDBY se skládá z úvodních pohybových aktivit s říkadly, na které navazují hudební aktivity s Orffovými nástroji zaměřené na hranice a na téma síla a rychlost. Při setkání kolektivně sólujeme, děti mají možnost vybít energii, hudebně se vyjádřit, při živé hudbě si také odpočinout, zklidnit se…

Dle nastavení dětí lze také zařadit zpívání o zvířatech nebo hudebně-pohybové aktivity zaměřené na spolupráci mezi dětmi. Program vychází z lidových říkadel a zlidovělých písní. Nemá specificky daný počet setkání.

 

MUZITERA

 

Hudebně-zážitkový program MUZITERA zahrnuje vyrobení si vlastních hudebních nástrojů z dostupných (vesměs přírodních) materiálů a vytvoření kapely dětí hrajících na tyto nástroje.

 

Dle poptávky mohou být vytvořeny i další programy na jiná témata: POD NAŠÍM OKÝNKEM (o rostlinách a stromech) a ŘIDIČI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ.