Centrum Na dvorku

Muzikoterapie v Rekondičním centru Na dvorku

Rekondiční centrum Na dvorku nabízí individuální a skupinové muzikoterapie od roku 2016. Většinu klientů zde tvoří děti a dospívající s poruchami autistického spektra. Muzikoterapie má různé podoby od společného bubnování, přes hru na piano, kytaru, zpívání až po hudební relaxaci. Cíle jsou pro každého klienta individuální. Nejčastěji pracujeme na zlepšení komunikace, interakce a řečových schopností, dále také na rozvoji sociálních a motorických dovedností. Muzikoterapie přispívá k emoční stabilitě klientů. Pracuje zde také muzikoterapeutka Mgr. Silva Jiřina Babická.

Adresa Rekondičního centra Na dvorku je U Trati 33, Plzeň.